ผิดพลาดจากการยกน้ำหนักกระดูกหักเดินไม่ได้


กระดูกแทบหักหลังจากที่พลาดการยกน้ำหนักในครั้งนี้ คิดว่าจะไหวแต่ดันไม่ไหว มันหนักมากเกินไปร่างกายรับน้ำหนักได้น้อยกว่านี้ นอกจากจะยกไม่ไหวแล้วยังพาให้กระดูกหักบาดเจ็บหนักไปด้วย ทรมารทั้งร่างกายและเสียดายที่ทำได้ไม่ดี